Informace o zákonu o službách informační společnosti (LSSI)


Majitel:
Tres Comercial, S.A.

DIČ:
A58907015

Adresa:
C/ Penedès, 26

Kontakt:
Tel. (+34) 93 683 40 27
Fax (+34) 93 683 50 61
E-mail: infotres@tresgriferia.com

Údaje společnosti v rejstříku:
Obchodní rejstřík Barcelona, svazek 10313, kniha 9361, oddíl 2., list 172, strana č. 121496, zápis 1.

Ochrana osobních údajů (zákon LOPD)


Společnost Tres Comercial, S.A. stanovila prostřednictvím tohoto dokumentu v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů svoji strategii ochrany osobních údajů, která je dostupná všem klientům a uživatelům webových stránek společnosti.

Soubory, do nichž jsou začleňovány osobní údaje a na něž se tato Ochrana osobních údajů vztahuje, jsou vlastnictvím společnosti Tres Comercial, S.A. se sídlem na adrese C/ Penedès, 26, Zona Industrial Sector A, VALLIRANA 08759, Barcelona, Španělsko, DIČ: A58907015.

Tres Comercial, S.A. sbírá osobní údaje uživatelů pomocí tištěných a/nebo internetových formulářů. Tres Comercial, S.A. navíc zaručuje, že shromažďuje pouze nezbytné, a nikoli nadbytečné, osobní údaje, které vždy souvisejí s vytvořenými soubory a příslušným účelem.

Vyplněním těchto tiskovin a/nebo formulářů dávají uživatelé výslovný souhlas k tomu, aby byly tyto shromážděné osobní údaje začleněny do souborů, jejichž údržbu a zpracování provádí společnost Tres Comercial, S.A. Zaručují jejich majiteli, že tyto poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a přebírají na sebe zodpovědnost za to, že společnosti sdělí jakékoli změny v těchto údajích. Údržba, zpracování a uložení dat se provádí v sídle společnosti Tres Comercial, S.A.

Plnění platných norem v oblasti ochrany osobních údajů, existence a charakteristiky výše popsaných souborů jsou zapsány a zaregistrovány v Generální evidenci Státní agentury na ochranu dat.

Účelem sběru a zpracování osobních dat společností Tres Comercial, S.A. je vytvoření nebo udržování smluvního vztahu s uživateli a/nebo klienty, jakož i řízení, správa, poskytování, rozšiřování a zlepšování dodávaných služeb. Společnost Tres Comercial, S.A. a společnosti v její obchodní skupině, které zastupuje, budou tyto získané údaje používat k zasílání reklamních informací týkajících se jejich vlastních služeb.

Držitelé těchto údajů mají v souladu s platnými právními předpisy možnost využít svého práva na přístup, opravu, zrušení a odmítnutí těchto osobních údajů shromážděných a udržovaných v souborech společnosti Tres Comercial, S.A. Tato práva zahrnují:

• Právo na přístup k údajům
• Právo na zrušení údajů
• Právo na opravu nepřesných či chybných údajů

Držitel těchto údajů se může písemně obrátit na vedoucího souboru a požádat o uplatnění jakéhokoli ze svých práv. Vedoucí souboru ověří totožnost osoby prostřednictvím kopie občanského průkazu a požadované informace sdělí ve lhůtě stanovené zákony platnými v dané chvíli.

Kontakt na vedoucího souboru:

Tres Comercial, S.A.
A58907015
C/ Penedès, 26
Zona Industrial Sector A, 08759 VALLIRANA (Barcelona), Španělsko
infotres@tresgriferia.com

Společnost Tres Comercial, S.A. přijala zabezpečení dat vyžadované platnými právními předpisy, aby mohla řádně chránit získané a zpracované osobní údaje. Zavedla přitom veškerá možná adekvátní opatření, a to technická i strukturální, k zachování celistvosti těchto poskytnutých osobních údajů a k zabezpečení dat obsažených v souborech tak, aby se zabránilo jejich ztrátě, nepatřičnému použití, úpravě, zničení, neautorizovanému přístupu k nim a krádeži, ať již lidským nebo přírodním zásahem.

Dle Královského výnosu 944/1999 byla opatření přijatá za účelem ochrany souborů s údaji ustanovena v Dokumentu o zabezpečení dat, který společnost Tres Comercial,S.A. podepsala.

Tres Comercial, S.A. si vyhrazuje právo na úpravu této strategie ochrany osobních údajů s cílem přizpůsobit ji novelám zákonů či právních předpisů, možným novinkám odvozeným ze stávajících typových kódů nebo z důvodu korporačních změn. Uživatelé jsou zodpovědní za pravidelnou kontrolu této Ochrany osobních údajů, aby byli informováni o provedených změnách.