Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren aan de hand van de personalisatie van uw toegang tot onze pagina en de anonieme analyse van uw navigatiegewoonten.

Als u doorgaat met surfen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van die cookies.

Klik Hier om de configuratie te veranderen of voor meer informatie.

Kwaliteitsbeleid

De algemene directie van TRES COMERCIAL, S.A. beschouwt het als haar plicht te garanderen dat alle producten en diensten die in de organisatie worden aangeboden aan alle toepasselijke geldige wettelijke voorschriften en andere normen voldoen en past daarvoor de volgende basisregels toe:

  • De medewerkers betrekken met hun deelname en naleving van de voorschriften, wat een sleutelelement is om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
  • De tevredenheid van de klanten bewerkstelligen door aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen en geassocieerde risico's en kansen te identificeren.
  • Processen en handelingsmethoden die leiden tot het verlenen van een homogene kwaliteitsservice systematiseren.
  • Van kwaliteit het concurrentievoordeel maken.
  • Bevorderen van scholing op alle niveaus om over gekwalificeerd en professioneel personeel te beschikken en ervoor zorgen dat gebruik wordt gemaakt van de ervaring van de menselijke hulpbronnen.
  • Eventueel voorkomende non-conformiteiten en klachten corrigeren en de nadruk leggen op preventie om herhaling te voorkomen.
  • De continue verbetering als een permanente werkmethode beschouwen die de kwaliteit van het werk verhoogt, rekening houdend met de context van de organisatie.

Dit kwaliteitsbeleid ontwikkelt en bepaalt meetbare kwaliteitsdoelen.

De algemene directie zorgt er door middel van het scholings- en motivatieplan voor dat haar kwaliteitsbeleid door alle medewerkers wordt begrepen en aanvaard. Evenzo wordt, doordat de directie het systeem herziet, gegarandeerd dat het beleid wordt herzien en continu wordt aangepast.