Używamy plików cookie, własnych i stron trzecich, w celu udoskonalenia naszych usług poprzez personalizację dostępu do naszej witryny i anonimową analizę zwyczajów przeglądania.

Jeśli będzie Pan/Pani kontynuować przeglądanie, uznamy, że akceptuje Pan/Pani ich użytkowanie.

Więcej informacji można uzyskać klikając TUTAJ

Polityka jakości

Zarząd Główny TRES COMERCIAL, S.A. uważa, że jest zobowiązany do zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i innymi obowiązującymi przepisami w zakresie każdego z produktów i usług wykonywanych w organizacji, stosując następujące zasady:

  • Zaangażowanie pracowników, poprzez ich działania i zobowiązanie do przestrzegania zasad, jest kluczowym elementem do osiągnięcia celów organizacji.
  • Osiąganie satysfakcji klientów, poprzez spełnianie ich potrzeb i oczekiwań, identyfikując możliwe ryzyka i szanse.
  • Systematyzowanie procesów i metodologii działania, prowadzące do zapewnienia jednolitej jakości usług.
  • Ustanowienie jakości czynnikiem wyróżniającym wśród konkurencji.
  • Promowanie szkolenia na wszystkich poziomach, aby mieć wyszkolony i profesjonalny personel, starając się wykorzystać doświadczenie związane z zasobami ludzkimi.
  • Naprawianie istniejących niezgodności i reklamacji, z naciskiem na zapobieganie, aby unikać nawrotów.
  • Rozważenie ciągłego doskonalenia jako metodologii stałej pracy, która zwiększa jakość postrzeganą przez zainteresowane strony, z uwzględnieniem kontekstu organizacji.

Niniejsza Polityka Jakości rozwija i określa wymierne cele jakości.

Zarząd Główny, poprzez Plan Szkoleń i Motywacji, zapewnia, że Polityka Jakości firmy jest zrozumiała i akceptowana przez wszystkich pracowników. Jednocześnie, sprawdzanie Systemu przez dyrekcję gwarantuje, że niniejsza polityka podlega ciągłej aktualizacji i dostosowaniu.