Použití cookies

Používáme vlastní soubory cookies a cookies třetích stran, abychom mohli zlepšovat naše služby tím, že budeme přizpůsobovat váš přístup na naše webové stránky a provádět anonymní analýzy vašeho procházení.
Všechny soubory cookie můžete přijmout stisknutím tlačítka ''Přijmout'' nebo konfigurovat. Další informace získáte kliknutím ZDE.

< Zpět
Používáme vlastní soubory cookies a cookies třetích stran, abychom mohli zlepšovat naše služby tím, že budeme přizpůsobovat váš přístup na naše webové stránky a provádět anonymní analýzy vašeho procházení.
Následně vyberte druh cookie, který chcete přijmout, a pro pokračování stiskněte tlačítko „Uložit nastavení“:
Technické cookies nebo cookies k nastavení (povinné): Jsou takové, které používá webová stránka pro umožnění správy a provozu webu. Bez těchto souborů cookies by webové stránky nefungovaly.
Ano Ne - Cookies pro analýzu nebo měření: Umožňují sledování a analýzu chování uživatelů. Shromážděné informace se používají pro účely měření, aby bylo možné provádět zlepšení na základě analýzy údajů o používání uživatelem.
Ano Ne - Soubory cookie pro behaviorální reklamu: Ukládají informace o chování uživatele získané průběžným sledováním jejich zvyklostí při prohlížení webu a mohou na jejich základě vytvořit specifický profil a zobrazovat reklamu.
Další informace získáte kliknutím ZDE.
< Zpět

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Ve společnosti Tres Comercial, S.A. používáme soubory cookies za účelem poskytování lepších služeb a zážitků z procházení webové stránky. Chceme vás jasně a přesně informovat o souborech cookies, které používáme. Podrobně uvádíme níže, co je soubor cookie, k čemu slouží, jaké typy souborů cookies používáme, jaký je jejich účel a o tom, jak je můžete podle svého přání nastavit nebo zakázat.
Co je soubor cookie a k čemu slouží?
„Cookie“ je malý soubor, který se ukládá na uživatelově počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo jakémkoli jiném zařízení s informacemi o procházení.
Soubory cookies jsou nezbytné pro provoz internetu, umožňují mnoho výhod při poskytování interaktivních služeb, usnadňují procházení a použitelnost naší webové stránky. Soubory cookies v žádném případě nepoškodí vaše zařízení.


Jaké typy souborů cookies používáme?
Můžeme je klasifikovat následovně:

 V závislosti na subjektu, který je spravuje:


V závislosti na délce trvání:


V závislosti na účelu:


Jaké soubory cookies používáme?
V následujícím seznamu jsou uvedeny soubory cookies, které používá naše webová stránka.


NÁZEV

VLASTNÍ / TŘETÍ STRANA

TRVÁNÍ

ÚČEL

__utma

Třetí strana

2 roky po každé aktualizaci

Analytický soubor cookie, který je obvykle stanoven během první návštěvy. Pokud je tento soubor cookie odstraněn manuálně, bude znovu obnoven při další návštěvě s novým identifikačním číslem. Ve většině případů se tento soubor cookie používá k určení jedinečných návštěvníků naší webové stránky a je aktualizován při každém zobrazení stránky. Tento soubor má také jedinečné ID služby Google Analytics, které zaručuje platnost souboru cookie a jeho přístupnost jako další bezpečnostní opatření. Více informací

__utmz

Třetí strana

6 měsíců po každé aktualizaci

Analytický soubor cookie, který ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na webovou stránku. Tento soubor cookie se vytváří při spuštění knihovny JavaScript a aktualizuje se při každém zaslání údajů na Google Analytics. Více informací

_ga

Třetí strana

2 roky po nastavení

Analytický soubor cookie, který se používá k rozlišení uživatelů. Jedná se o soubor cookie, který patří Google Analytics. Více informací

_gat

Třetí strana

10 minut

Tento analytický soubor cookie se používá ke zjištění poměru načtení. Jedná se o soubor cookie, který patří Google Analytics. Více informací

_gid

Třetí strana

24 hodin

Používá k rozlišení uživatelů. Jedná se o soubor cookie, který patří Google Analytics. Více informací

ASPSESSIONIDSERCRDDC

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Technický soubor cookie, který ukládá informace u uživateli za účelem vylepšit jeho zážitek z procházení stránek.

ASPSESSIONIDSGQDRDCC

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Technický soubor cookie, který ukládá informace u uživateli za účelem vylepšit jeho zážitek z procházení stránek.

cookie-privacy-policy

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Technický soubor cookie, který ukládá informace o poskytnutí souhlasu se soubory cookies.

jazyk

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Personalizační soubor cookie, ve kterém je uvedeno, zda uživatel povoluje používání souborů cookies.


Jak můžete nastavit nebo zakázat soubory cookies?

Na následujících odkazech jsou dostupné veškeré informace k nastavení nebo zakázání používání souborů cookies pro jednotlivé prohlížeče, v takovém případě je možné, že váš uživatelský zážitek nebude uspokojivý nebo dokonce nebudete mít přístup do soukromé oblasti určené pro zákazníky.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

V souladu s právními předpisy stanovenými zákonem 34/2002, z 11. července, o službách informační společnosti a elektronického obchodu uvádíme níže obecné informace o této webové stránce:

Provozovatel: TRES COMERCIAL, SA 

Sídlo:  C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A) – 08759 VALLIRANA (BARCELONA), ŠPANĚLSKO

email: infgotzres@etrmesrgrifteriag.com
Telefon: +34 93 683 40 27
DIČ: A58907015


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Veškerý obsah, včetně textů, obrázků, zvuku a jakéhokoli dalšího materiálu, je majetkem společnosti TRES COMERCIAL, SA. Všechna práva na používání jsou vyhrazena.
Proto je zakázána reprodukce, přenos, kopírování, předávání nebo úplné či částečné šíření jejího obsahu bez výslovného písemného souhlasu.


ODPOVĚDNOST ZA OBSAH A ODKAZY
Společnost TRES COMERCIAL, SA nenese odpovědnost za protiprávní jednání, která uživatelům mohou vzniknout, nebo škody způsobené používáním této webové stránky, a vyhrazuje si právo aktualizovat a upravovat tyto informace bez předchozího upozornění.

Společnost TRES COMERCIAL SA také nepřebírá odpovědnost za obsah, věrohodnost a/nebo možné chyby v rámci odkazů, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím webových stránek. Jediným účelem těchto odkazů je poskytnout uživatelům přístup k informacím, které by pro ně mohly být zajímavé.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem plnění nařízení ústavního zákona 3/2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv a dále obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679 EU společnost TRES COMERCIAL, SA informuje uživatele těchto webových stránek o následujících bodech:

 Veškeré informace, které společnost TRES COMERCIAL, SA obdrží, budou zpracovány s maximální důvěrností a za maximální bezpečnosti a budou uloženy do automatizovaných souborů, jejichž vlastnictví a vytváření byly řádně oznámeny Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace používá výhradně společnost TRES COMERCIAL, SA za účelem udržování obchodních vztahů se svými zákazníky a také za účelem je informovat o nabízených produktech a službách. Nebudou sdělovány třetím osobám s výjimkou případů, kdy k tomu bude společnost TRES COMERCIAL, SA ze zákona povinna nebo se bude jednat o veřejně přístupné údaje.

Zúčastněné strany mohou vůči společnosti TRES COMERCIAL, SA uplatnit práva na přístup, opravu, vymazání, přenositelnost a vznesení námitky nebo omezení zpracování svých údajů prostřednictvím podepsaného dopisu, který zašlou na adresu společnosti TRES COMERCIAL, SA, C / 16-26 Penedès (Zona Industrial Sector a) - 08759 Vallirana (BARCELONA), ŠPANĚLSKO, nebo e-mailu na infgotzres@etrmesrgrifteriag.com či faxem na číslo +34 93 683 50 61, přičemž je třeba vždy přiložit fotokopii průkazu totožnosti dotyčné osoby.

Společnost TRES COMERCIAL, SA uloží osobní údaje, které shromáždila, a přijme nezbytná opatření, které zabrání jejich změnám, ztrátám, zpracování nebo neoprávněnému přístupu. Společnost TRES COMERCIAL, SA dodrží tuto povinnost v souladu s nařízením 2016/679 (EU) Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (Obecné nařízení o ochraně údajů) a všech dalších ustanovení.


INFORMAČNÍ UPOZORNĚNÍ A SOUHLAS PRO FORMULÁŘE

 Podle zákona 15/1999 o ochraně osobních údajů a obecném nařízení o ochraně údajů 2016/679 EU vás informujeme, že osobní údaje, které poskytnete v tomto formuláři, budou zpracovávány automaticky a přidány do souborů, za které odpovídá společnost TRES COMERCIAL, SA. Údaje, které nám poskytnete, zejména vaše e-mailová adresa a adresa bydliště (pokud je to relevantní), mohou být použity k zasílání sdělení, která pro vás mohou být zajímavá. Poskytnutí požadovaných informací označených hvězdičkou (*) je povinné.

 Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas, nebo uplatnit své právo na přístup, opravu, vymazání, přenos a uplatnění námitky nebo omezení zpracování svých osobních údajů písemně, zasláním dopisu společnosti TRES CCOMERCIAL, SA, na uvedenou adresu. V žádosti o uplatnění svých práv musíte uvést své jméno a příjmení, žádost, ve které uvedete konkrétní požadavek, adresu bydliště pro účely oznámení, datum a podpis žadatele, společně s fotokopií občanského průkazu nebo cestovního pasu a průkazné podklady žádosti, kterou podáváte. To vše, aniž by byly dotčeny jiné body a/nebo postupy stanovené v platných nařízeních v tomto ohledu. V každém případě budete muset použít nějaký prostředek k prokázání odeslání a přijmutí své žádosti.

 Také svobodně souhlasíte s náležitým poskytnutím informací při převzetí a zpracováním údajů, které nám poskytnete, jakož i s postoupením poskytnutých údajů dalším společnostem skupiny TRES GRIFERÍA a třetím spolupracujícím stranám, které jsou nezbytné pro správný vývoj naší společnosti.

Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vás informovat o tom, že vaše údaje budou zpracovány za účelem jejich uložení, a abychom vás mohli případně kontaktovat nyní nebo v budoucnu za účelem náboru zaměstnanců, přičemž vaše údaje mohou být postoupeny nebo předány některé společnosti skupiny TRES GRIFERÍA, která nejlépe vyhovuje kritériím, jež jste definovali, a s čímž výslovně souhlasíte zasláním informací. Pokud nebudete vybráni a neobdržíme z vaší strany výslovné vyjádření, v souladu se zásadou kvality uchovávání povinných údajů v zákoně 15/1999 o ochraně osobních údajů a obecném nařízení o ochraně údajů 2016/679 (EU) přistoupíme k odstranění vašich osobních údajů ve lhůtě ŠESTI MĚSÍCŮ po obdržení životopisu.


ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Ve společnosti Tres Comercial, S.A. používáme soubory cookies za účelem poskytování lepších služeb a zážitků z procházení webové stránky. Chceme vás jasně a přesně informovat o souborech cookies, které používáme. Podrobně uvádíme níže, co je soubor cookie, k čemu slouží, jaké typy souborů cookies používáme, jaký je jejich účel a o tom, jak je můžete podle svého přání nastavit nebo zakázat.
Co je soubor cookie a k čemu slouží?
„Cookie“ je malý soubor, který se ukládá na uživatelově počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo jakémkoli jiném zařízení s informacemi o procházení.
Soubory cookies jsou nezbytné pro provoz internetu, umožňují mnoho výhod při poskytování interaktivních služeb, usnadňují procházení a použitelnost naší webové stránky. Soubory cookies v žádném případě nepoškodí vaše zařízení.


Jaké typy souborů cookies používáme?
Můžeme je klasifikovat následovně:

 V závislosti na subjektu, který je spravuje:

  • Třetích stran: Jedná se o soubory cookies, které nespravujeme my, například ty, které používá Google.
  • Vlastní: Jedná se o soubory cookies, které jsou zasílány na vaše zařízení z našich vlastních zařízení nebo domén a jejichž prostřednictvím poskytujeme služby, o které nás požádáte.


V závislosti na délce trvání:

  • Soubory cookies relace: Jedná se o dočasné soubory cookies, které zůstávají v seznamu souborů cookies vašeho prohlížeče, dokud neopustíte webovou stránku, pročež žádný nebude zaznamenán na pevném disku vašeho počítače.
  • Trvalé soubory cookies: Jsou ukládány na pevný disk a naše webová stránka je načítá vždy, když ji navštívíte. Trvalá webová stránka má určité datum platnosti. Soubor cookie přestane fungovat po tomto datu.


V závislosti na účelu:

  • Technické soubory cookies: Jsou nezbytné pro procházení a správné fungování našich webových stránek. Používají se pro přístup do oblastí s omezeným přístupem nebo uskutečnění nákupu a vytvoření objednávky.
  • Personalizační soubory cookies: Umožňují přístup ke službě s předdefinovanými vlastnostmi, v závislosti na řadě kritérii, jako je například jazyk.
  • Analytické soubory cookies: Umožňují nám znát počet návštěvníků a provádět analýzu používání naší webové stránky uživateli. Jsou to soubory cookies jako ty, které používá Google Analytics.


Jaké soubory cookies používáme?
V následujícím seznamu jsou uvedeny soubory cookies, které používá naše webová stránka.


NÁZEV

VLASTNÍ / TŘETÍ STRANA

TRVÁNÍ

ÚČEL

__utma

Třetí strana

2 roky po každé aktualizaci

Analytický soubor cookie, který je obvykle stanoven během první návštěvy. Pokud je tento soubor cookie odstraněn manuálně, bude znovu obnoven při další návštěvě s novým identifikačním číslem. Ve většině případů se tento soubor cookie používá k určení jedinečných návštěvníků naší webové stránky a je aktualizován při každém zobrazení stránky. Tento soubor má také jedinečné ID služby Google Analytics, které zaručuje platnost souboru cookie a jeho přístupnost jako další bezpečnostní opatření. Více informací

__utmz

Třetí strana

6 měsíců po každé aktualizaci

Analytický soubor cookie, který ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na webovou stránku. Tento soubor cookie se vytváří při spuštění knihovny JavaScript a aktualizuje se při každém zaslání údajů na Google Analytics. Více informací

_ga

Třetí strana

2 roky po nastavení

Analytický soubor cookie, který se používá k rozlišení uživatelů. Jedná se o soubor cookie, který patří Google Analytics. Více informací

_gat

Třetí strana

10 minut

Tento analytický soubor cookie se používá ke zjištění poměru načtení. Jedná se o soubor cookie, který patří Google Analytics. Více informací

_gid

Třetí strana

24 hodin

Používá k rozlišení uživatelů. Jedná se o soubor cookie, který patří Google Analytics. Více informací

ASPSESSIONIDSERCRDDC

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Technický soubor cookie, který ukládá informace u uživateli za účelem vylepšit jeho zážitek z procházení stránek.

ASPSESSIONIDSGQDRDCC

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Technický soubor cookie, který ukládá informace u uživateli za účelem vylepšit jeho zážitek z procházení stránek.

cookie-privacy-policy

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Technický soubor cookie, který ukládá informace o poskytnutí souhlasu se soubory cookies.

jazyk

Vlastní

Platnost vyprší po ukončení relace.

Personalizační soubor cookie, ve kterém je uvedeno, zda uživatel povoluje používání souborů cookies.


Jak můžete nastavit nebo zakázat soubory cookies?

Na následujících odkazech jsou dostupné veškeré informace k nastavení nebo zakázání používání souborů cookies pro jednotlivé prohlížeče, v takovém případě je možné, že váš uživatelský zážitek nebude uspokojivý nebo dokonce nebudete mít přístup do soukromé oblasti určené pro zákazníky.