• Mono-Term®
 • Chromotherapy
 • Systém Tres Touch-Cool®
 • Prevence a kontrola bakterie Legionella
 • Kalibrace termostatického ventilu
 • Čištění filtrů a ventilu termostatické baterie
 • Odvzdušnění termostatické instalace
 • TRES Cascade SLC
 • Tres Duo®
 • Protect Tres®
 • Cold Tres®
 • TRES INSTANT

Mono-Term®


Funkčnost jednopákové baterie s podobným pohodlím, jaké poskytuje baterie termostatická.


TRES patentovala novou jednopákovou baterii, která má podobný systém kalibrace teploty jako termostatická baterie. Neobsahuje filtry ani ventily proti zpětnému toku vody a změny tlaku nebo průtoku už u ní uživatelé nevnímají.

Chromotherapy


Chromoterapie kropítek společnosti TRES spočívá v kombinaci vody a barev.


Chromoterapie kropítek společnosti TRES spočívá v kombinaci vody a barev, kropítka nabízí tu nejlepší metodu harmonizace založenou na revitalizačních vlastnostech světla spojených s příjemným pocitem a komfortem, které nám zprostředkovává sprcha.

Systém Tres Touch-Cool®


Nový systém značky TRES udržuje povrch baterie stále příjemně chladný, a zabraňuje proto opaření.


U tohoto mechanismu je rozvod vody v baterii usměrněn tak, aby zamezil styku teplé vody s oblastmi možného přenosu teploty vody napovrch. Jedná se o bezpečnostní systém vhodný pro děti a starší osoby.

Prevence a kontrola bakterie LegionellaZa účelem provedení dezinfekce sanitární instalace a zabránění množení bakterie Legionella je třeba zregulovat teplotu tak, aby bylo dosaženo vyšších teplot (například 70ºC). V takovém případě je možná částečná demontáž ventilu, a tím dezinfikace prostřednictvím tepelného šoku.

Kalibrace termostatického ventilu


Nesouhlasí teplota vody vašeho kohoutku s 38 ºC uvedenými na ovládání?


Pomůžeme vám teplotu jednoduše vyrovnat.

Čištění filtrů a ventilu termostatické baterie


Neteče voda správně nebo nedosahuje požadované teploty?


Aby byla provedena správná údržba baterie, vyčistěte filtry a ventil.

Odvzdušnění termostatické instalace


Před nainstalováním jakékoliv baterie je vhodné instalaci odvzdušnit, aby se zabránilo případným problémům v budoucnosti.


Vysvětlíme vám, jak na to.

TRES Cascade SLC


Jednoduchým způsobem vyčistěte perlátor kohoutku a získáte dokonalý proud vody.


Tres Duo®


Systém nízké spotřeby vody s nastavením páčky do dvou poloh. V prostřední poloze se spotřebovává 50 % vody.


V 90 % případů, kdy používáme baterie v koupelně nebo v kuchyni, nepotřebujeme využívat maximální průtok. Díky tomuto systému dosáhnete nižší spotřeby vody a energie.

Protect Tres®


Ochranný systém, který zamezuje opaření a umožňuje zvolit páčkou maximální průtok teplé vody.


Polohou kroužku Protect-Tres® se určí dráha páčky, abyste mohli nastavit maximální teplotu vody.

Cold Tres®


Systém nízké spotřeby energie, kdy se baterie vždy otevírá se studenou vodou a zamezuje tak zbytečnému zapínání ohřívače.


Při zvednutí páčky do střední polohy se spotřebovává pouze studená voda a je pouze na spotřebiteli, zda posunutím páčky doleva použije i teplou vodu, což v důsledku přináší vysokou úsporu energie.

TRES INSTANT


Nový ventil s rychlou odezvou, který reguluje teplotu za jedinou vteřinu.


Pomocí tohoto ventilu se dosáhne toho, že odchylka teploty vody činí pouhý jeden stupeň.