Cookiegebruik

Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren aan de hand van de personalisatie van uw toegang tot onze pagina en de anonieme analyse van uw navigatiegewoonten.
U kunt alle cookies accepteren door op de knop ''Accepteren'' of configureren te drukken. Klik Hier om de configuratie te veranderen of voor meer informatie..

< Terug
Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze diensten te verbeteren aan de hand van de personalisatie van uw toegang tot onze pagina en de anonieme analyse van uw navigatiegewoonten.
Selecteer het type cookies dat u wilt accepteren en druk op de knop “Voorkeuren opslaan” om door te gaan:
Technische of noodzakelijke cookies (verplicht): Worden door de website gebruikt om het beheer en de werking van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies functioneert de website niet naar behoren.
Ja Nee - Analytische of statistische cookies: Maken het mogelijk het gedrag van de gebruikers te volgen en te analyseren. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor meetdoeleinden, om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gegevens over het gebruik van de dienst door de gebruiker.
Ja Nee - Marketing cookies: Slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker die wordt verkregen door voortdurende observatie van het surfgedrag waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan advertenties te tonen.
Klik Hier om de configuratie te veranderen of voor meer informatie..
< Terug

COOKIEBELEID.

Tres Comercial, S.A. gebruikt cookies om een betere service te verlenen en u een betere navigatie-ervaring te verstrekken. We willen u duidelijk en nauwkeurig informeren over de cookies die we gebruiken, en hieronder toelichten wat een cookie is, waarvoor hij dient, welke soorten cookies we gebruiken, wat het doel ervan is en hoe u ze desgewenst kunt in- of uitschakelen.
Wat is een cookie en waarvoor dient hij?
Een “cookie” is een klein bestand dat op de computer, tablet, smartphone of elk ander toestel van de gebruiker wordt opgeslagen met informatie over de navigatie.
Cookies zijn essentieel voor de werking van internet, bieden talloze voordelen bij het verlenen van interactieve diensten en vereenvoudigen de navigatie en de bruikbaarheid van onze website. In geen geval kunnen cookies uw apparatuur beschadigen.


Welke soorten cookies gebruiken we?
Deze kunnen worden onderverdeeld:


Op grond van de entiteit die ze beheert:


Op grond van de duur:


Op grond van het doel:


Welke cookies gebruiken we?
In de volgende lijst worden de door onze website gebruikte cookies uiteengezet.

NAAM

EIGEN/DERDEN

DUUR

DOEL

__utma

Derden

2 jaar vanaf iedere update

Analysecookie dat gewoonlijk tijdens het eerste bezoek wordt ingesteld. Als het cookie handmatig wordt verwijderd, wordt het bij het volgende bezoek met een nieuwe ID ingesteld. In de meeste gevallen wordt dit cookie gebruikt om unieke bezoekers aan onze website te koppelen en wordt het bij elke bezochte pagina bijgewerkt. Daarnaast heeft dit cookie een unieke ID van Google Analytics die de geldigheid ervan en tevens de toegankelijkheid als extra veiligheidsmaatregel garandeert. Meer informatie

__utmz

Derden

6 maanden vanaf iedere update

Analysecookie dat de verkeersbron of de campagne opslaat die uitleg geeft over hoe de gebruiker bij de website terecht is gekomen. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd, en wordt telkens bijgewerkt als er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd. Meer informatie

_ga

Derden

2 jaar vanaf de configuratie

Analysecookie dat wordt toegepast om gebruikers te onderscheiden. Het is een cookie van Google Analytics. Meer informatie

_gat

Derden

10 minuten

Dit analysecookie wordt gebruikt om de opvraagfrequentie te achterhalen. Het is een cookie van Google Analytics. Meer informatie

_gid

Derden

24 uur

Wordt toegepast om gebruikers te onderscheiden. Het is een cookie van Google Analytics. Meer informatie

ASPSESSIONIDSERCRDDC

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Technische cookie dat informatie over de gebruiker opslaat om de navigatie-ervaring te verbeteren

ASPSESSIONIDSGQDRDCC

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Technische cookie dat informatie over de gebruiker opslaat om de navigatie-ervaring te verbeteren

cookie-privacy-policy

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Technische cookie dat informatie over de toestemming voor cookies opslaat

taal

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Personalisatiecookie dat aangeeft of de gebruiker het gebruik van cookies toestaat.


Hoe kunt u cookies instellen en uitschakelen?
In de volgende links heeft u alle informatie tot uw beschikking die u nodig hebt om uw cookies in de browsers in te stellen of uit te schakelen. In dit geval kan het zijn dat uw gebruikerservaring niet bevredigend is en u zelfs geen toegang tot het privégedeelte voor klanten heeft. 

Wettelijke Informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de wet 34/2002 van 11 juli inzake de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce, geven we hierna de algemene gegevens van deze website op:

Eigenaar: TRES COMERCIAL, SA  

Domicilie:   C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A) – 08759 VALLIRANA (BARCELONA, SPANJE)

e-mail: infgotzres@etrmesrgrifteriag.com
Telefoonnummer: 93 683 40 27
Btw-nr.: A58907015


INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle inhoud, waaronder teksten, beelden, geluiden en elk ander materiaal, is het eigendom van TRES COMERCIAL, SA. Alle gebruiksrechten voorbehouden.
Daarom is de gehele of gedeeltelijke reproductie, uitzending, kopie, overdracht of verspreiding van de inhoud zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verboden.


AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INHOUD EN LINKS
TRES COMERCIAL SA neemt geen aansprakelijkheid op zich voor eventueel door de gebruikers gepleegde schendingen of schade veroorzaakt door het gebruik van deze website en behoudt zich het recht voor om de informatie zonder kennisgeving vooraf bij te werken en te wijzigen.

Evenmin neemt TRES COMERCIAL, SA de verantwoordelijk op zich voor de inhoud, juistheid en/of mogelijke fouten in de links waartoe men via de website toegang heeft. Het enige doel van de links is de gebruikers toegang verlenen tot informatie die van hun belang kan zijn.


PRIVACYBELEID
Om te voldoen aan de bepalingen van de organieke wet 3/2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, en de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679, brengt TRES COMERCIAL, SA de gebruikers van deze website op de hoogte van de volgende punten:

 Alle informatie die TRES COMERCIAL SA ontvangt, zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en veiligheid worden behandeld en zal worden opgenomen in de geautomatiseerde bestanden die van zijn eigendom zijn en waarvan de creatie naar behoren is meegedeeld aan het agentschap voor gegevensbescherming.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door TRES COMERCIAL, SA om de commerciële en handelsrelatie met zijn klanten in stand te houden en om hen op de hoogte te brengen van de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt. Deze informatie zal niet aan derden worden meegedeeld, behalve in gevallen waarin TRES COMERCIAL, SA daartoe wettelijk verplicht is of in het geval van openbare gegevens.

De betrokkenen kunnen ten aanzien van TRES COMERCIAL, SA hun rechten op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid en bezwaar of beperking van de verwerking van de gegevens uitoefenen door middel van een ondertekend document gericht aan TRES COMERCIAL, SA,  C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A) – 08759 VALLIRANA (BARCELONA, SPANJE), of door een e-mail te sturen naar het adres infgotzres@etrmesrgrifteriag.com of per fax naar nummer 93 683 50 61, waarbij in ieder geval een fotokopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon moet worden bijgevoegd.

TRES COMERCIAL, SA bewaart de persoonsgegevens die het heeft verzameld en neemt de nodige maatregelen om het verlies, de wijziging, verwerking of inzage ervan door onbevoegde derden te voorkomen. TRES COMERCIAL, SA zal voldoen aan deze plicht conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (algemene verordening gegevensbescherming) en alle latere voorschriften.


INFORMATIENOTA EN TOESTEMMINGSBERICHT VOOR FORMULIEREN

 Overeenkomstig de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 delen wij u mee dat de persoonsgegevens die u in dit formulier verstrekt, automatisch zullen worden verwerkt en in de bestanden zullen worden opgenomen die onder de verantwoordelijkheid van TRES COMERCIAL, SA vallen. De gegevens die u ons verstrekt, in het bijzonder uw e-mailadres en huisadres (indien van toepassing), kunnen worden gebruikt voor het verzenden van berichten die voor u van belang kunnen zijn. De gegevens die met een sterretje (*) zijn aangegeven moeten verplicht worden verstrekt.

 U kunt in ieder geval gebruikmaken van uw recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid en verzet of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door zich te richten tot TRES COMERCIAL, S.A. op het voornoemde adres. Bij de aanvraag van de uitoefening van uw rechten dient u uw voor- en achternaam, het verzoek waarop de aanvraag is gebaseerd, uw correspondentieadres en de datum en handtekening van de aanvrager te vermelden. Bovendien moeten een fotokopie van het identiteitsbewijs of paspoort en de documenten die het verzoek bevestigen, worden bijgevoegd. Dit alles onverminderd andere zaken en/of procedures die in de ter zake geldende reglementering zijn vastgelegd. U moet in ieder geval alle middelen gebruiken om aan te tonen dat uw verzoek is verzonden en ontvangen.

 U stemt ook vrij en met de nodige informatie in met de levering en de verwerking van de gegevens die u ons verstrekt, alsook met de overdracht van de verstrekte gegevens aan andere bedrijven van de TRES GRIFERIA Groep, en aan derden die nodig zijn voor de goede ontwikkeling van ons bedrijf.

Indien u ons uw Curriculum Vitae toestuurt, delen wij u mee dat uw gegevens zullen worden verwerkt om bewaard te worden, en dat er nu of in de toekomst contact met u kan worden opgenomen met het oog op de selectie van personeel. Deze gegevens kunnen worden overgedragen aan of doorgestuurd naar de onderneming van de TRES GRIFERÍA Groep die het best voldoet aan de door u vastgestelde criteria en waarmee u uitdrukkelijk instemt door de informatie toe te zenden. Als u niet wordt geselecteerd, en als we geen uitdrukkelijk bericht van u ontvangen, zullen we, in overeenstemming met het beginsel van kwaliteit van de gegevens vereist door de organieke wet 15/1999 over de bescherming van persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (EU), binnen ZES MAANDEN na ontvangst van uw CV overgaan tot de verwijdering van uw persoonsgegevens.


COOKIEBELEID.

Tres Comercial, S.A. gebruikt cookies om een betere service te verlenen en u een betere navigatie-ervaring te verstrekken. We willen u duidelijk en nauwkeurig informeren over de cookies die we gebruiken, en hieronder toelichten wat een cookie is, waarvoor hij dient, welke soorten cookies we gebruiken, wat het doel ervan is en hoe u ze desgewenst kunt in- of uitschakelen.
Wat is een cookie en waarvoor dient hij?
Een “cookie” is een klein bestand dat op de computer, tablet, smartphone of elk ander toestel van de gebruiker wordt opgeslagen met informatie over de navigatie.
Cookies zijn essentieel voor de werking van internet, bieden talloze voordelen bij het verlenen van interactieve diensten en vereenvoudigen de navigatie en de bruikbaarheid van onze website. In geen geval kunnen cookies uw apparatuur beschadigen.


Welke soorten cookies gebruiken we?
Deze kunnen worden onderverdeeld:


Op grond van de entiteit die ze beheert:

  • Van derden: Dit zijn cookies die niet door ons worden beheerd. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies van Google zijn.
  • Eigen: Dit zijn cookies die vanaf onze eigen computers of domeinen naar uw computer of toestel worden gestuurd en van waaruit wij de dienst leveren die u aanvraagt.


Op grond van de duur:

  • Sessiecookies: Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven tot u de website verlaat. Deze cookies worden dan ook niet op de harde schijf van uw computer geregistreerd.
  • Permanente cookies: Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en telkens als u onze website opnieuw bezoekt door de website gelezen. Een permanente website heeft een bepaalde vervaldatum. Het cookie zal na die datum niet langer functioneren.


Op grond van het doel:

  • Technische cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de navigatie en de goede werking van onze website. Ze worden gebruikt om toegang te krijgen tot delen met beperkte toegang of om het aankoopproces van een bestelling uit te voeren.
  • Personalisatiecookies: Dit zijn cookies die u toegang geven tot de service met vooraf bepaalde kenmerken op basis van een reeks criteria, zoals bijvoorbeeld de taal.
  • Analysecookies: Dit zijn cookies waarmee wij het aantal bezoekers kunnen achterhalen en een analyse uitvoeren van het gebruik dat de gebruikers van onze website maken. Dit zijn cookies zoals de door Google Analytics gebruikte cookies.


Welke cookies gebruiken we?
In de volgende lijst worden de door onze website gebruikte cookies uiteengezet.

NAAM

EIGEN/DERDEN

DUUR

DOEL

__utma

Derden

2 jaar vanaf iedere update

Analysecookie dat gewoonlijk tijdens het eerste bezoek wordt ingesteld. Als het cookie handmatig wordt verwijderd, wordt het bij het volgende bezoek met een nieuwe ID ingesteld. In de meeste gevallen wordt dit cookie gebruikt om unieke bezoekers aan onze website te koppelen en wordt het bij elke bezochte pagina bijgewerkt. Daarnaast heeft dit cookie een unieke ID van Google Analytics die de geldigheid ervan en tevens de toegankelijkheid als extra veiligheidsmaatregel garandeert. Meer informatie

__utmz

Derden

6 maanden vanaf iedere update

Analysecookie dat de verkeersbron of de campagne opslaat die uitleg geeft over hoe de gebruiker bij de website terecht is gekomen. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd, en wordt telkens bijgewerkt als er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd. Meer informatie

_ga

Derden

2 jaar vanaf de configuratie

Analysecookie dat wordt toegepast om gebruikers te onderscheiden. Het is een cookie van Google Analytics. Meer informatie

_gat

Derden

10 minuten

Dit analysecookie wordt gebruikt om de opvraagfrequentie te achterhalen. Het is een cookie van Google Analytics. Meer informatie

_gid

Derden

24 uur

Wordt toegepast om gebruikers te onderscheiden. Het is een cookie van Google Analytics. Meer informatie

ASPSESSIONIDSERCRDDC

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Technische cookie dat informatie over de gebruiker opslaat om de navigatie-ervaring te verbeteren

ASPSESSIONIDSGQDRDCC

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Technische cookie dat informatie over de gebruiker opslaat om de navigatie-ervaring te verbeteren

cookie-privacy-policy

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Technische cookie dat informatie over de toestemming voor cookies opslaat

taal

Eigen

Deze cookie komt na afloop van de sessie te vervallen.

Personalisatiecookie dat aangeeft of de gebruiker het gebruik van cookies toestaat.


Hoe kunt u cookies instellen en uitschakelen?
In de volgende links heeft u alle informatie tot uw beschikking die u nodig hebt om uw cookies in de browsers in te stellen of uit te schakelen. In dit geval kan het zijn dat uw gebruikerservaring niet bevredigend is en u zelfs geen toegang tot het privégedeelte voor klanten heeft.