Electròniques

Les aixetes electròniques es caracteritzen per la facilitat d'ús, menor consum d'aigua i contacte físic nul, preservant un espai més net. El funcionament és simple: a través dels sensors d'infrarojos activem i desactivem l'aixeta permetent-nos no consumir més aigua de la necessària.
Electròniques