Komunikat prawny

Przestrzegając przepisów określonych w ustawie 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach spółek informacji i handlu elektronicznego, podajemy poniżej ogólne dane informacyjne niniejszej strony internetowej:

Nazwa: TRES COMERCIAL, S.A 

Siedziba:  C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A) – 08759 VALLIRANA (BARCELONA)

e-mail: infopolska@tresgriferia.com
Telefon: 93 683 40 27
NIP: A58907015


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Cała zawartość, w tym teksty, obrazy, dźwięki i wszelkie inne materiały, są własnością TRES COMERCIAL SA. Wszelkie prawa do użytkowania są zastrzeżone.
A zatem, reprodukcja, retransmisja, kopiowanie, cesja lub całkowite bądź częściowe rozpowszechnianie jej treści bez wyraźnej pisemnej zgody są zabronione.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ I LINKI
TRES COMERCIAL SA nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia, które mogą popełnić użytkownicy, ani za szkody spowodowane przez korzystanie z tej witryny i zastrzega sobie prawo do aktualizacji i modyfikowania informacji bez uprzedzenia.

Ponadto TRES COMERCIAL SA nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość, prawdziwość i/lub możliwe błędy w linkach, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej. Wyłącznym celem linków jest zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji, które mogą ich zainteresować.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
W celu przestrzegania przepisów ustawy Prawo Organiczne 3/2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 UE , TRES COMERCIAL, SA informuje użytkowników niniejszej strony internetowej o następujących punktach:

 Wszystkie informacje otrzymane przez TRES COMERCIAL, SA będą traktowane z najwyższą poufnością i bezpieczeństwem, zostaną włączone do zautomatyzowanych plików będących jej własnością i których utworzenie zostało należycie zgłoszone do Agencji Ochrony Danych.

Informacje te są wykorzystywane wyłącznie przez TRES COMERCIAL, SA w celu utrzymania relacji handlowych i biznesowych z klientami, a także w celu niezwłocznego informowania ich o oferowanych produktach i usługach, i nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których TRES COMERCIAL, SA jest do tego prawnie zobowiązana, lub w przypadku danych informacji publicznej.

Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać w stosunku do TRES COMERCIAL, SA z prawa dostępu, poprawiania, usuwania, przenoszenia i sprzeciwu lub ograniczeń w przetwarzaniu swoich danych, za pośrednictwem podpisanego dokumentu skierowanego do TRES COMERCIAL, SA, C / Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 VALLIRANA (BARCELONA), lub wysyłając go drogą e-mailową na adres infotres@tresgriferia.com lub faksem na numer 93 683 50 61, dodając w każdym przypadku kserokopię dowodu osobistego danej osoby.

TRES COMERCIAL, SA zapisze zgromadzone dane osobowe i podejmie niezbędne środki w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, przetworzenia lub nieuprawnionego dostępu. TRES COMERCIAL, SA zastosuje się do tego obowiązku zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wszystkimi późniejszymi postanowieniami.


NOTA INFORMACYJNA I DOTYCZĄCA ZGODY DLA FORMULARZY

 Zgodnie z Ustawą organiczną 15/1999 o ochronie danych osobowych i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 UE informujemy, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane automatycznie i włączone do plików, za które odpowiedzialna jest TRES COMERCIAL, SA. Dane udostępnione przez Pana/Panią, w szczególności adres e-mail i adres zamieszkania (jeśli dotyczy), mogą być użyte do wysyłania komunikatów, które mogą Pana/Panią zainteresować. Dostarczenie żądanych informacji oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.

 W każdym przypadku może Pan/Pani skorzystać z prawa do dostępu, zmiany, usunięcia, przeniesienia i sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wysyłając pismo do TRES COMERCIAL, SA na podany wyżej adres. We wniosku o wykonanie swoich praw należy podać swoje imię i nazwisko, prośbę, której dotyczy wniosek, adres dla celów powiadomienia, datę i podpis wnioskodawcy oraz załączyć kserokopię dowodu osobistego lub paszportu i dokumenty potwierdzające składaną prośbę. Wszystko to bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych celów i/lub procedur ustanowionych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. W każdym przypadku należy użyć wszelkich środków, które umożliwią potwierdzenie wysłania i odebrania wniosku.

 Równocześnie wyraża Pan/Pani dobrowolnie zgodę na dostarczanie i przetwarzanie przekazanych nam danych, a także na fakt, że podane informacje są przekazywane innym firmom grupy TRES GRIFERIA oraz współpracującym firmom trzecim, niezbędnym dla prawidłowego rozwoju naszej firmy.

W przypadku przesłania nam swojego CV, poinformujemy, że Pana/Pani dane zostaną przetworzone w celu ich przechowywania oraz aby móc się z Panem/Panią skontaktować teraz lub w przyszłości w celu selekcji personelu, oraz mogą zostać przekazane firmie należącej do grupy TRES GRIFERÍA, która najlepiej będzie pasowała do określonych przez Pana/Panią kryteriów i na co wyraźnie wyraża Pan/Pani zgodę, wysyłając dane informacje. W przypadku, gdy nie zostanie Pan/Pani wybrany/a i jeśli nie otrzymamy wyraźnego powiadomienia z Pana/Pani strony, zgodnie z obowiązkową zasadą jakości danych Ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016 / 679 (UE), przystąpimy do usunięcia Pana/Pani danych osobowych w ciągu SZEŚCIU MIESIĘCY od otrzymania CV.