Uzdatnianie wody

Filtr antychlorowy Tres zainstalowany pod blatem kuchennym uzdatnia wodę z kranu, czyniąc ją bezpieczną do picia, eliminując przykry smak spowodowany nadmiarem chloru. Woda filtrowana bez chloru w kuchni z jednej wylewki lub z dwóch różnych wylewek. Dostosowane do systemów osmotycznych.
Uzdatnianie wody
Filtruj według